Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Årehus bygger ny förskola i Duved

Det kommunala fastighetsföretaget Årehus beviljas ett Lån för Social Hållbarhet för satsningen på en ny förskola i Duved.

Årehus AB, Åre kommuns fastighetsföretag, ska bygga en större förskola i Duved. Detta ska ske med en tydlig inriktning på social hållbarhet inom ramen för Duvedsmodellen – ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygdsutveckling.

Kommuninvest har nu beviljat ett Lån för Social Hållbarhet till denna investering. Kommittén för Social Hållbarhet, som prövar ansökningar för denna typ av lån, sade ja vid sitt senaste möte. Det handlar om en lånevolym på 70 miljoner kronor.

I Duved, och mer generellt i Åre kommun, råder det brist på förskoleplatser. Inom Duved är platserna också utspridda på flera mindre enheter. Med hjälp av en ny och större förskola, på 8-10 avdelningar, ska det inte bara gå att avhjälpa bristsituationen, utan även att samla hela förskoleverksamheten i Duved i moderna och ändamålsenliga lokaler. Detta ger förbättrade grundförutsättningar. Investeringen ska göra det möjligt att säkra god kompetensförsörjning och hög kvalitet samt att förstärka det systematiska hållbarhetsarbetet.

Satsningen på den nya förskolan ska därtill bli ett viktigt inslag i utvecklingen av ett hållbart lokalsamhälle. De boende och civilsamhället ska engageras i samverkan och gemensamma aktiviteter med barnen, deras föräldrar och förskoleverksamheten. Detta ska bidra till att bygga tillit och sammanhållning. Förskolan ska långsiktigt stärka upplevelsen bland barnfamiljer och övriga kommuninvånare av att att de har alla de förutsättningar som behövs för att bo, leva och verka i en hållbar landsbygdsmiljö.

– Årehus är väldigt stolta över att få driva denna pionjärsatsning inom social hållbarhet där barn och landsbygd står i fokus. Vi har fått fin stöttning av hållbarhetsexperten Simon Imner på Tyréns som haft ett betydelsefullt bidrag i utvecklingsarbetet, säger Helen Olausson, VD, och Joakim Holm, ekonomichef, på Årehus AB.

– Det arbete för social hållbarhet som bedrivs i Duved och Åre kommun är innovativt, ambitiöst och mycket intressant att följa. Med en strategisk investering i en ny förskola finns förutsättningar att lyfta såväl förskoleverksamheten som lokalsamhället i stort. Med satsningen tas ett helhetsgrepp om den sociala utvecklingen som ger både tydlighet och långsiktighet, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se