Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Vara kommun investerar i familjecentral

Vara kommun beviljas ett Lån för Social Hållbarhet för en satsning på en ny familjecentral. Det är det första lånet av detta slag i kategorin hälso- och sjukvård.

Vara kommun ska i en större ombyggnation skapa en familjecentral med en bred och aktiv verksamhet. Familjecentralen blir en viktig del i det strategiska arbete för social hållbarhet som kommunen håller på att skala upp.

För detta investeringsprojekt har kommunen nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet från Kommuninvest. Det rör sig om en investering på 16 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, gav grönt ljus vid sitt senaste sammanträde.

Den nya familjecentralen ska fungera som en samlande mötesplats, med central placering i samhället, där flera professioner samverkar i sitt arbete med barnfamiljer. Verksamhetsutbudet ska inkludera barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst – allt med inriktning på förebyggande insatser samt att tidigt fånga upp familjer i behov av stöd. Till målen för satsningen hör att utöka såväl hembesöksprogrammet för nyblivna föräldrar som föräldragrupperna för barn 0-6 månader. Verksamheten ska i viktiga delar koordineras med Närhälsan, som drivs av Västra Götalandsregionen.

Syftet med familjecentralen är att – med hjälp av de förstärka samverkansmöjligheter som den ger – minska fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn; minska ojämlikheten i hälsa barn emellan; samt reducera risken för att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem och inte får rätt stöd i rätt tid.

– Vi är väldigt glada för att Vara kommun har beviljats Lån för Social Hållbarhet för familjecentralen. Det innebär dels att det strategiska arbetet kring social hållbarhet stärks och att kopplingen till sociala dimensionen i Agenda 2030 blir tydligare, men även att projektet synliggörs som just en del i arbetet för social hållbarhet – vilket är nog så viktigt. Lånets upplägg skapar bra förutsättningar för styrning, uppföljning och analys och att projektet når uppsatt mål. Att låneprodukten även innebär lägre finansieringskostnader är såklart en viktig del, då det möjliggör för mer verksamhet för pengarna, säger Emma Hevelius, folkhälsostrateg, Maria Lundh, samordnare familjecentralen, och Cecilia Fogelberg Persson, controller, i Vara kommun.

– Detta är helt klart ett steg framåt i utvecklingen av Lån för Social Hållbarhet. Investeringen i den nya familjecentralen innebär att Vara kommun för första gången prövar arbetssätt som används i andra kommuner. Ett bra exempel på innovation i den lokala kontexten, och dessutom det första lånet som beviljats inom kategorin hälso- och sjukvård. Lån för Social Hållbarhet har ett brett perspektiv och erbjuder många möjligheter, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se