Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest i Almedalen

Almedalen 2022

Med välfärd och hållbarhet i fokus

I år är Kommuninvest tillbaka i Almedalen igen. Vi ser fram emot att engagera oss i alla de möten, samtal och diskussioner som gör detta till en så dynamisk plats.

På eftermiddagen måndag 4 juli arrangerar vi själva tre seminarier och två mingel. Vi kommer att prata välfärd och hållbarhet på högaktuella teman.

Vi håller till på Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge på Strandvägen 4 – mitt i Almedalsvimlet!

Alla är varmt välkomna!

Programmet nedan är preliminärt 

Program 4 juli

Kl 13.00-13.50

Seminarium Kommuninvest Society Lab

Vilken välfärd vill vi ha år 2030?

Välfärden står inför stora utmaningar. En är finansieringen. I en åldrande befolkning kommer efterfrågan på välfärdstjänster öka och färre behöva försörja allt fler. En annan är kompetensförsörjningen. Redan i dagsläget har kommuner och regioner det tufft att rekrytera. Med en allt äldre befolkning kommer det sannolikt att bli ännu svårare. En tredje utmaning är den gröna omställningen. Där behöver tempot drivas upp för att det ska gå att möta helt nödvändiga klimat- och miljömål.

Om vi blickar framåt mot år 2030 – vilken välfärd är det då som vi ska sikta på? Vilka åtgärder krävs i dagsläget för att välfärdssystemet ska bli långsiktigt hållbart? Vad bör staten göra? Var bör kommuner och regioner ha sina prioriteringar? Vilka välfärdsfrågor är viktigast i valrörelsen?

Panel
Lisa Nåbo, förbundsordförande SSU
Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF
Romina Pourmokhtari, förbundsordförande LUF
Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom

Seminariet kommer att streamas, via följande länk, så att alla som inte är på plats i Almedalen kan följa det i digitalt format:


Kl 14.15-15.00

Mingel med fika

Svenskt Vatten och Kommuninvest


Kl 15.00-15.50

Seminarium Svenskt Vatten och Kommuninvest

460 miljarder i VA-investeringar – vad behöver göras för att säkra en hållbar investeringstakt?

VA-sektorn har stora investeringsbehov. Det handlar om att beta av en underhållsskuld som byggts upp över åren. Många VA-system behöver rustas upp. Det handlar även om att bygga nytt, om att skapa robusthet och beredskap samt om att ta viktiga steg framåt inom grön omställning och klimatanpassning. För perioden 2020-2040 kan det komma att krävas en samlad investeringsvolym på i storleksordningen 460 miljarder kronor.

Så långt har investeringstakten varit låg. För att komma upp i den typen av investeringsvolymer behövs en upptrappning i stor skala och på bred front. Hur ska det gå till? Vad har hittills varit de huvudsakliga problemen: finansiering, regler, planering, kompetens etc? Vilka är nu de viktigaste åtgärderna att sätta in? Bör staten ta en utökad roll – och i så fall på vilket sätt? Hur får vi den långsiktiga ekvationen att gå ihop?

Panel
Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef Kommuninvest (tjänstledig)
Mohamad Hassan, kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Uppsala kommun
Britta Flinkfeldt, konsult, tidigare kommunstyrelsens ordförande Arjeplogs kommun


Kl 16.30-17.30

Seminarium Kommuninvest

Äga eller hyra verksamhetslokaler – hur kan kommuner och regioner göra en gedigen analys?

Det har under de senaste åren vuxit fram ett dynamiskt segment inom fastighetsbranschen, ”samhällsfastigheter”, där aktörerna i olika affärsmodeller fokuserar på att möta offentliga lokalbehov. Detta ger utökade valmöjligheter. Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör.

I Mora kommun har frågan om att äga eller hyra analyserats och diskuterats på djupet i planeringen inför ett större investeringsprojekt.

Strax innan detta seminarium kommer Kommuninvest att publicera en rapport om hur man inom offentlig sektor kan och bör väga äga- och hyraalternativen mot varandra. Rapporten är skriven av Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest (tjänstledig), med medverkan av Lars Heikensten, ordförande Finanspolitiska rådet och tidigare bland annat riksbankschef, och Hans Lindblad, statlig utredare och tidigare bland annat riksgäldsdirektör.

Vilka är nycklarna till att göra en gedigen analys? Hur ser praxis inom kommunsektorn ut i nuläget? Vad kan vi förvänta oss av den fortsatta utvecklingen på området?

Panel
Lars Heikensten, ordförande Finanspolitiska rådet, tidigare bland annat riksbankschef
Hans Lindblad, statlig utredare, tidigare bland annat riksgäldsdirektör
Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora kommun
Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun
Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef Kommuninvest (tjänstledig)


Kl 17.30-18.45

Mingel med förfriskningar och tilltugg

Kommuninvest


Alla är varmt välkomna!

Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge, Strandvägen 4, Visby