Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Idag drar medlemssamråden igång

Idag startar årets runda av ordinarie medlemssamråd. På grund av smittspridning och restriktioner arrangeras detta helt och hållet i digitalt format. Under denna och kommande två veckor genomförs totalt sex digitala samråd: 18, 20, 26 och 27 januari samt 1 och 3 februari.

Intresset är stort. På deltagarlistan i nuläget finns sammanlagt över 320 personer. För den som ännu inte anmält sig finns fortfarande chansen. Anmälan till kommande samråd kommer hela tiden hållas öppen.

På agendan finns en redovisning av året som gått, en särskild uppdatering om vad som nu händer kring riskskatten, en fördjupning inom hållbarhetsarbetet, en analys av det finansiella läget i kommunsektorn samt en genomgång av aktuella frågor inför föreningsstämman i mars.

– Diskussionerna på medlemssamråden har stor betydelse för hur organisationen ska röra sig framåt. Att kunna göra denna breda avstämning kring hur medlemmarna tycker och tänker i viktiga frågor är alltid mycket värdefullt, säger Göran Färm, ordförande för Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Riskskatten var i fokus under hösten. Bland annat genomförde vi ju extra medlemssamråd i oktober. Där är det särskilt angeläget att nu stämma av var vi står och hur vi ska jobba vidare, säger Linda Frohm, vice ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Kommuninvest Medlemssamråd