Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny webbinarieserie om kommunsektorns utmaningar – för att stärka samspelet mellan forskning och praktik

Fyra viktiga aktörer i forskningen om kommunsektorn – Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), KEFU, Kommunforskning i Västsverige (KFi) och Kommuninvest – startar en gemensam webbinarieserie. Satsningen kallas ”Kommunfokus: idéseminarium för forskning och praktik”.

Syftet är att sprida forskningen till fler och att, genom inspel från kommunsektorn, se till att forskningen i högre grad kommer till nytta. Vårens program kommer att täcka in flera olika perspektiv på realiseringen av det kommunala uppdraget.

Webbinarieserien är till för både forskare och praktiker. Den riktar sig till den som arbetar i kommunsektorn, antingen som tjänsteperson eller politiker. Vad säger den senaste forskningen och hur går det att dra nytta av den? Serien riktar sig även till den som idag forskar om kommunsektorn. Vilka problem behöver lösas och var saknas det forskning idag?

Webbinarierna arrangeras ca en gång i månaden. Värdskapet roterar mellan de fyra organisationerna. Ambitionen är att vid varje tillfälle skapa en aktiv diskussion där alla kan engagera sig. Uppläggen kan därför inkludera både panelsamtal och samtal i mindre grupper.

– Det är verkligen glädjande att nu drar igång detta gemensamma initiativ. Jag är övertygad om att det finns massor att vinna på att föra forskning och praktik närmare varandra i hanteringen av kommunsektorns utmaningar och problem. Jag hoppas och tror att webbinarieserien ska kunna bli ett dynamiskt forum för inspiration, nytänkande och värdefulla insikter, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Det första webbinariet i serien arrangeras av Kommuninvest. Det går av stapeln 11 februari kl 10.00-11.00. Temat blir: ”Uppdaterad agenda för forskning och praktik: Vilka är nyckelfrågorna för kommunsektorn efter pandemin?”. Inledande talare är Åsa Granat, kommundirektör i Borlänge kommun, och Ulf Ramberg, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Mer info om webbinarieserien

Anmälan till det första webbinariet 11 februari

Dela