Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Karlshamnsbostäder gör bred satsning för att lyfta miljonprogramsområde

Karlshamnsbostäder beviljas ett Lån för Social Hållbarhet för en satsning där fysiska investeringar, för att höja standarden i boende och utemiljö, kombineras med bo-sociala insatser för minskad segregation och ökad jämlikhet.

Karlshamnsbostäder ska under en 3-års period genomföra ett brett åtgärdsprogram för att lyfta ett av sina miljonprogramsområden.

Det handlar om fysiska investeringar för att höja standarden i såväl boende som utemiljö. Det ska bland annat göras stambyten, inre lägenhetsunderhåll och fasadrenoveringar samt förbättrade lek- och aktivitetsområden för barn och unga.

Det handlar även om att göra en förstärkning av en rad bo-sociala insatser för minskad segregation och ökad jämlikhet. Målgrupperna är främst kvinnor, äldre, barn och ungdomar. Bland de aktuella insatserna finns kvinnogrupp, språkcafé, odlingscafé, barnaktiviteter, grannsamverkan, läxhjälp och handledning i privatekonomi.

Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra boendemiljön, engagemanget, tryggheten, trivseln och statusen i området.

Ambitionen med programmet är även att utforma en modell som kan användas för att lyfta andra områden inom bolagets bestånd.

Karlshamnsbostäder har för finansieringen av detta investeringsprojekt beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 60 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, sade ja vid sitt senaste sammanträde.

– Bostadsområdet Fridhem har historiskt kämpat med både sociala och ekonomiska utmaningar. Under flera år har vi arbetat hårt med olika insatser för att skapa ökad trygghet och trivsel, med gott resultat. Nu tar vi ytterligare ett kliv i satsningen framåt, säger Kristina Söderling, VD på Karlshamnsbostäder.

– Med kombinationen av fysisk upprustning och ett intensifierat socialt arbete tar Karlshamnsbostäder ett ordentligt helhetsgrepp om området. Man har också en tydlig idé kring hur satsningen ska följas upp, med utarbetade effektkalkyler för både företagsekonomi och målgrupp. Det ska bli intressant att följa hur satsningen utvecklas framöver, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Björn Söderlundh
Chef för utlåning och rådgivning
Tel: 070-512 62 17
E-post: bjorn.soderlundh@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se

Kontaktperson Karlshamnsbostäder

Therese Ericsson
Ekonomichef
Tel: 076-866 05 49
E-post: therese.ericsson@karlshamnsbostader.se

Dela