Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Varbergs kommun storsatsar på vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Varbergs kommun beviljas ett Lån för Social Hållbarhet för satsningen på ett nytt särskilt boende som är specialiserat på att ge stabilitet, trygghet och stimulans för demenssjuka.

Varbergs kommuns nya särskilda boende, Midsommargården, invigdes våren 2021. Både byggnaden och verksamheten är specifikt utformade för att kunna ge så bra vård och stöd som möjligt till personer med demenssjukdom. Inriktningen är att åstadkomma en kvalitetshöjning inom ett område, demenssjukdomar, där kommunen ser ett ökande behov framöver.

Den unika boendemiljö som skapats, både inomhus och utomhus, syftar till att stimulera sinnen och minnen. Den ska underlätta orientering och igenkänning och, bland annat i en atriumträdgård, ge positiva intryck och upplevelser. Boendet har en dagverksamhet med fokus på demenssjuka samt en dedikerad enhet för yngre personer som har demenssjukdom.

Till boendet knyts även ett demensteam, med olika professioner och spetskompetens kring demenssjukdomar. Avsikten är att teamet, som utgår från Midsommargården, ska stötta inte bara äldre på särskilt boende i kommunen, utan även inom hemtjänsten och i arbete med personer med funktionsnedsättningar.

För finansieringen av detta investeringsprojekt har kommunen nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet. Det handlar om en lånesumma på 174 miljoner kronor. Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet, som prövar dessa låneansökningar, gav grönt ljus vid sitt senaste sammanträde.

– Vi är glada att tillsammans med Kommuninvest synliggöra och stärka vårt arbete med social hållbarhet och dessutom få möjlighet till lägre finansieringskostnader, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande Varbergs kommun och Erland Linjer (M), socialnämndens ordförande Varbergs kommun.

– Varbergs kommun har ett ambitiöst hållbarhetsarbete och gör nu viktig satsning på ökad kvalitet och trygghet i äldreomsorgen. Att utveckla stödet för personer med demenssjukdomar är en angelägen prioritering. Vi ser fram emot att tillsammans med Varbergs kommun kunna följa upp och utvärdera satsningen, inklusive vilken effekt nya arbetssätt kan få för målgruppen, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se