Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Emelie Värja blir huvudsekreterare i viktig parlamentarisk kommitté

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest, blir huvudsekreterare i den parlamentariska kommitté som ska göra en bred översyn av den kommunalekonomiska utjämningen. Kommitténs arbete ska syfta till att säkerställa att utjämningssystemet ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och service.

Kommittén ska, enligt regeringens direktiv, redovisa sina slutsatser senast 4 maj 2024. Håkan Sörman, tidigare bland annat vd på SKR, har utsetts till kommitténs ordförande. Vilka ledamöter som ska ingå är ännu inte klart.

Det nya uppdraget innebär att Emelie, som var engagerad i den förra utredningen av utjämningssystemet och är en framstående expert på området, tillfälligt kommer att lämna sin tjänst som forsknings- och utbildningschef. Planen är att hon återvänder till denna tjänst när kommitténs arbete är avslutat.

Ersättare för Emelie på Kommuninvest, i en roll som tf forsknings- och utbildningschef, blir Erik Törnblom. Han har som analytiker spelat en viktig roll i Kommuninvests forskningsverksamhet under flera år. När Emelie startar som huvudsekreterare 13 juni tar Erik över.

– Alla som känner mig vet att jag har ett alldeles särskilt intresse för utjämningssystemet. Detta är en komplex men avgörande grundbult i den svenska välfärden. Jag har naturligtvis kluvna känslor inför att tillfälligt lämna den mycket dynamiska miljön på Kommuninvest. Samtidigt ser jag verkligen fram emot den spännande arbetsprocess som kommittén är på väg in i, säger Emelie Värja.

– Vi är glada för att Emelie tar sig an ett så viktigt uppdrag. Samtidigt som hon är mycket uppskattad för sina insatser på Kommuninvest, inte minst bland kunder och medlemmar, inser vi att hon med sin expertis kommer göra stor nytta för kommittén. Medan Emelie är borta ser vi att Erik, med gedigna kunskaper inte minst på finansområdet, är precis rätt person för att vidareutveckla forskningsverksamheten, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.