Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognosen hålls oförändrad

Kommuninvest har, efter en uppdaterad analys, beslutat att upplåningsprognosen för 2022 ska hållas oförändrad. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas alltjämt uppgå till 125-145 miljarder kronor.

Den ursprungliga prognosen för året uppgick till 115-135 miljarder kronor. I april reviderades prognosen till 125-145 miljarder kronor. I detta skede görs alltså ingen ytterligare justering.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela