Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nästa utmaning: hela det kommunala välfärdsuppdraget

Björn Söderlundh lämnar rollen som chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest för att i stället bli kommundirektör i Skövde. Han tillträder den nya tjänsten 1 september. Efter att på Kommuninvest ha drivit viktiga utvecklingsprocesser inom bland annat hållbarhet och digitalisering ser han nu fram emot att få ta sig an helheten i det kommunala välfärdsuppdraget.

Björn Söderlundh presenterades i mitten av juni som nästa kommundirektör i Skövde kommun. Nu gör han sina sista veckor på Kommuninvest, i rollen som chef för utlåning och rådgivning, innan han i början av september startar på den nya tjänsten.

Vad var det som fick dig att ta det här steget?

– Jag har trivts mycket bra på Kommuninvest. Det har varit en spännande resa i en stimulerande miljö över de senaste åtta åren. Att lämna detta är svårt – så är det. Men nu fick jag ett erbjudande som jag helt enkelt inte kunde tacka nej till.

Som kommundirektör i Skövde får jag återigen möjlighet att jobba med helheten i det kommunala välfärdsuppdraget. Detta är något som jag alltid uppskattat och som jag verkligen ser fram emot att komma tillbaka till. Jag har tidigare arbetat som biträdande stadsdirektör i Jönköpings kommun. Det är ett både brett och mångfacetterat ansvar. Ett viktigt plus är också att Skövde är en välskött och dynamisk kommun som jag sedan tidigare känner väl. I och med att jag bor i Falköping har jag hela tiden följt utvecklingen runtom i Skaraborg på nära håll, säger Björn.

Vad är det för Kommuninvest som du lämnar?

– Jag skulle säga att det är ett Kommuninvest som är viktigare än någonsin. Detta av flera skäl.

Ett är att Kommuninvest efter många år av tillväxt nu är uppe i 294 medlemmar och en balansomslutning på en bra bit över 500 miljarder kronor. Detta ger i sig en ledande position.

Ett annat skäl är att kommunsektorn efter en lång period av omfattande investeringar har kommit upp på högre skuldnivåer än tidigare. Nivåerna är generellt sett inte bekymmersamma. Kommunsektorn har överlag en god finansiell styrka och full kapacitet att bära sina lån. Men frågorna kring hanteringen av låneskulden har fått en större tyngd.

Ytterligare ett skäl är de snabbt stigande räntorna. Vi rör oss nu i rask takt från en utpräglad lågräntemiljö, där det varit billigt att låna pengar, till en mer normal räntemiljö, där räntekostnaderna blir betydligt högre. Även i detta avseende får skötseln av upplåningen en ökad tyngd.

Sedan är det också så att vi lever i en turbulent omvärld. Erfarenheten visar att Kommuninvest, med en stark status i marknaden och väl tilltagna buffertar, har en utmärkt förmåga att säkra stabiliteten och fungera som en ”trygg hamn” för medlemmarna i osäkra tider. Detta är högst relevant även i nuläget.

Med det sagt ska jag också konstatera att Kommuninvest successivt skalat upp och har den kapacitet som krävs för att kunna möte det lite större ansvaret på ett bra sätt, säger Björn.

Du har varit helt central i utvecklingen av Kommuninvests hållbarhetprodukter. Var ser du för framtid där?

– Ja, precis. Detta har verkligen kommit att bli en röd tråd för mig. Det första större strategiska projekt som jag gick in i på Kommuninvest var faktiskt lanseringen av Gröna lån 2015.

Med Gröna lån var vi inte först ut. Andra aktörer hade kommit igång något eller ett par år före oss. Vi hade också en lite trög start. Volymtillväxten kom inte igång ordentligt förrän under 2016. Men när vi väl fått upp farten visade sig vårt upplägg – med bland annat en Miljökommitté och en systematisk återrapportering till investerarna – fungera utmärkt. Vi har lyckats skapa en kanal för den imponerande gröna utvecklingskraft som finns i kommunsektorn. Vi har nu kommit upp till en nivå där långt fler än 500 gröna investeringsprojekt har godkänts, där mer än 180 medlemmar lånat grönt och där den gröna andelen av den totala utlåningen ligger på 13 procent. Det är ett bra facit.

Den största utmaningen framöver blir att fortsätta att driva på den positiva gröna trenden i en kontext där den regulatoriska utvecklingen är både snabb och komplex. EU:s gröna taxonomi, exempelvis, kommer av allt att döma att få stor inverkan. Här tror jag att det gäller att försöka se och ta tillvara på möjligheterna. För Kommuninvest och kommunsektorn, som arbetar med gröna investeringar av genomgående mycket hög kvalitet, borde det i grunden kunna bli en strategisk fördel att regelverk och praxis för den gröna finansieringen stramas upp.

När det gäller Lån för Social Hållbarhet ligger vi helt i täten i utvecklingen. Vi hör till de aktörer i Sverige som är först ut och tar därmed en innovationsdrivande roll. Det är både spännande och utmanande. Givet att detta är en lite mer komplex låneprodukt än Gröna lån tycker jag att vi har kommit igång relativt bra. Vi är uppe i 14 godkända investeringsprojekt – med stor variation och spridning över landet – samt en totalvolym för beviljade lån på drygt 1,6 miljard kronor. Det finns helt klart en positiv dynamik att bygga vidare på.

En viktig faktor i sammanhanget är att många kommuner och regioner fortfarande inte riktigt är uppe på banan i ett dedikerat arbete för social hållbarhet. Man är på gång, men ännu inte framme. När fler kommuner och regioner byggt upp strategier, planer och arbetssätt talar mycket för att det kan bli en rejäl volymtillväxt även för Lån för Social Hållbarhet, säger Björn.

Du har även varit central i den digitaliseringsprocess som Kommuninvest tagit sig igenom. Har detta varit en självklar väg att gå?

– Ja, jag skulle nog säga att detta var den självklara vägen. Det har varit en omfattande process. Man ska aldrig underskatta utmaningarna i digitala omställningar. Men när vi nu kommit så långt som vi gjort är det uppenbart att det var ”värt besväret”.

Det går att låna helt digitalt hos Kommuninvest – och det är också vad de allra flesta kunderna gör. Andelen affärsavslut som görs digitalt ligger nu, med variationer månad för månad, på omkring 90 procent. Målet, att komma upp i nära 100 procent, börjar alltmer vara inom räckhåll. Att vi, i kontinuerligt samspel med kunderna, lyckats göra denna förflyttning är ett stort steg framåt. Nu är utmaningen att också få den interna processen digital i så stor omfattning som möjligt. Vi har kommit en bra bit men det är fortfarande många moment som är manuella. Det finns en detaljerad plan och arbetet pågår.

Jag tycker också att vi, generellt sett, kan vara nöjda med hela uppbyggnaden av KI Finans. Detta är nu ett unikt finansförvaltningsverktyg som gör massor av nytta. Det finns också många kunder som, exempelvis genom våra digitala utbildningar inom KI Finans, vill öka kunskaperna och få ännu bättre användning för de olika funktioner som verktyget har.

Kommer du att ha någon koppling till Kommuninvest framöver?

– Ja, naturligtvis. Nu går jag tillbaka till rollen som kund och medlem hos Kommuninvest. Jag kommer definitivt att vara engagerad. Det ligger i Kommuninvests DNA att utveckla verksamheten i nära samarbete med kunderna och medlemmarna och det förväntar jag mig kommer att fortsätta.  Det ska bli mycket intressant att, från ett annat perspektiv, fortsätta att följa Kommuninvests utvecklingsresa, avslutar Björn.