Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 1 miljard USD i ny obligation

Kommuninvest emitterade idag 1 miljard USD (ca 10,4 miljarder SEK) i en ny benchmark-obligation. Detta var den sjätte USD-transaktionen under 2022.

Den nya obligationen har förfall 2024-08-07. Den prissattes 20 baspunkter över swapräntan och 35,5 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

Med denna transaktion inräknad har Kommuninvest under 2022 lånat upp 135 miljarder SEK. Upplåningsprognosen för 2022 ligger på ca 150 miljarder SEK.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela