Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Riskskatten: Positivt med kompensationen, men ett undantag är fortfarande nödvändigt

Regeringen lade idag fram sin budgetproposition för 2023. När det gäller riskskatten, en av de viktigaste frågorna för kommunsektorn, är regeringens linje både positiv och negativ.

När beslutet om riskskatten fattades i december 2021 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om kommunal samverkan. Riksdagen uppmanade den dåvarande regeringen att senast 1 oktober 2022 presentera ett förslag om att kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 1 januari 2023. Riksdagen uppmanade även den dåvarande regeringen att skapa en lösning där kommunsektorn under 2022 kompenseras för de extrakostnader som skatten för med sig.

Skälet till tillkännagivandet, vilket antogs i samsyn av riksdagen, var att det är orimligt att beskatta kommunal samverkan genom Kommuninvest. Detta är ett kreditinstitut som finansierar investeringar i välfärden, arbetar på mycket låga risknivåer och garanteras av ägarna: 294 kommuner och regioner. Det är inte den typen av verksamhet som riskskatten ska riktas mot.

Den förra regeringen levererade en kompensation till kommunsektorn, på 300 miljoner kronor, men inte undantaget för kommunal samverkan genom Kommuninvest.

I dagens budgetproposition levererar den nya regeringen en kompensation. I den föreslagna utökningen av de generella statsbidragen till kommunsektorn på 6 miljarder kronor ingår kompensationen för riskskatten som en integrerad del. Utökningen, och därmed kompensationen, omfattar perioden 2023-2025. Regeringen levererar dock inte något undantag.

– Kompensationen är ett positivt steg på vägen, men undantaget behöver fortfarande implementeras. Riksdagens linje var ju att kommunal samverkan genom Kommuninvest inte ska belastas av denna skatt, säger Linda Frohm, vice ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Vi förväntar oss att regeringen, där alla partier stödde riksdagens tillkännagivande, inom de närmaste månaderna slutför processen för att skapa ett undantag för kommunal samverkan genom Kommuninvest. Detta är fullt möjligt. Vi har pekat på flera möjliga lösningar för ett undantag och har haft en konstruktiv dialog med EU-kommissionen i frågan. Till att börja med utgår vi från att oppositionspartierna kommer att lansera förslag om ett undantag i sina budgetmotioner, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

För ytterligare information

Tomas Werngren
VD
Tel: 070-645 06 69
E-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela