Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Riskskatten: Fortsatt arbete för att skapa undantag

Kommuninvest har på sistone träffat regeringen i frågan om riskskatten. Ulf Bengtsson, direktör och föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, ser positivt på att regeringen aktivt arbetar vidare för att skapa ett undantag för kommunal samverkan genom Kommuninvest.

De senaste veckorna har Kommuninvest, i olika konstellationer, träffat både finansministern och tjänstepersoner på Finansdepartementet i frågan om riskskatten.

Riksdagen fattade i december 2021 beslut om att införa en riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Beslutet kombinerades med ett tillkännagivande om kommunal samverkan. Riksdagen uppmanade regeringen att skapa en lösning där kommunsektorn kompenseras för de extrakostnader som skatten för med sig. En kompensation har implementerats för 2022. I regeringens budgetproposition finns en kompensationslösning även för åren 2023-2025.

Riksdagen uppmanade även regeringen att senast 1 oktober 2022 presentera ett förslag om att kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 1 januari 2023. Något sådant undantag har ännu inte levererats. Processen för att ta fram ett undantag behöver därför drivas vidare.

Vad har kommit ut av dessa möten?

– Mötena har varit konstruktiva. Vi uppskattar verkligen denna dialog. Regeringen har klargjort att man, i enlighet med tillkännagivandet, kommer att fortsätta arbetet för att skapa ett undantag för kommunal finansiell samverkan genom Kommuninvest. Detta är bra och högst rimligt. Riksdagens linje, som alla partier stod bakom, var ju att Kommuninvest inte ska belastas av denna skatt, säger Ulf.

Hur fort kan arbetet röra sig framåt?

– Regeringen har i nuläget inte fastställt någon tidtabell. Det har vi viss förståelse för. Processen är ju bland annat beroende av avstämningar med EU-kommissionen. Men vi hoppas naturligtvis att det ska vara möjligt att göra avgörande framsteg inom de närmaste månaderna. Det enda rimliga är nu att undantaget finns på plats senast från 1 januari 2024, säger Ulf.

Hur hör kompensation och undantag ihop?

– När undantaget har realiserats är kompensationen inte längre nödvändig. Detta innebär att undantaget, givet de förutsättningar som nu råder, blir statsfinansiellt neutralt. För regeringen är detta alltså inte en resursfråga. Det är viktigt att ha med sig i kalkylen, avslutar Ulf.