Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Not avseende åtagandebesked för år 2022

Som ett stöd till våra kunder/medlemmar publiceras här en not avseende åtagandebesked för år 2022.

Mallen går att använda i finansiell rapportering för att beskriva kommunens eller regionens åtagande i Kommuninvest.

Not avseende åtagandebesked för 2022