Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stigande räntor för kommunsektorn

I den kvartalsvisa rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning” ges en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Rapporten är nu uppdaterad med ny data för fjärde kvartalet 2022.

Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och affärer som registrerats av kommuner och regioner, samt deras bolag, i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. För fjärde kvartalet består underlaget av 8 287 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 611 miljarder kronor samt 1 589 derivat med underliggande lånebelopp på 193 miljarder kronor.

Nya affärer fjärde kvartalet 2022

Genomsnittsräntan för nya affärer, inklusive derivat, ökade från 2,09 procent för tredje kvartalet 2022 till 2,66 procent för fjärde kvartalet.

Den genomsnittliga kapitalbindningen förlängdes från 2,19 år för tredje kvartalet till 2,44 år för fjärde kvartalet. Även den genomsnittliga räntebindningen, inklusive derivat, ökade: från 2,32 år till 2,73 år.

Total låneskuld

Genomsnittsräntan för den totala låneskulden, inklusive derivat, steg från 1,28 procent för tredje kvartalet 2022 till 1,58 procent för tredje kvartalet. Genomsnittsräntan exklusive derivat ökade från 1,35 procent till 1,88 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen förkortades från 2,64 år för tredje kvartalet 2022 till 2,54 år för fjärde kvartalet. Även den genomsnittliga räntebindningen, inklusive derivat, förkortades: från 2,71 år till 2,65 år. Användningen av derivat gjorde att räntebindningen ökade från 1,50 år till 2,65 år.

– Från Q4 2021 till Q4 2022 ökade den genomsnittliga räntan, inklusive derivat, för nya affärer från 0,36 till 2,66 procent. Det är en ordentlig förändring. De stigande marknadsräntorna får ett allt större genomslag i den kommunala ekonomin. Högre räntekostnader blir en allt viktigare faktor att hantera i en utmanande ekonomisk situation, säger Erik Törnblom, tillförordnad forskningschef på Kommuninvest.

Kommunsektorns skuldförvaltning Q4 2022

För ytterligare information

Erik Törnblom
Tillförordnad forskningschef
Tel: 010-470 87 41
E-mail: erik.tornblom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela