Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stort låneförfall 22 februari

Kommuninvest har ett större låneförfall 22 februari. Till det datumet ska över 500 lån på totalt mer än 30 miljarder kronor omsättas eller amorteras. David Ljung, som precis tillträtt som ny chef för utlåning och rådgivning, rekommenderar kunder med lån som förfaller börjar planera i god tid.

Hur är läget inför förfallet?

– Arbetet inför förfallet, för både kunderna och oss på Kommuninvest, kom i gång i mindre skala före jul. Med helgerna avklarade är det nu dags att höja takten.

Precis som i många andra sammanhang är det nyttigt att vara tidigt ute. Det ger utrymme för analys och diskussion inför beslut. I turbulenta tider, med en osäker omvärld, kan det dessutom vara extra värdefullt med god framförhållning.

I Kommuninvest-perspektivet finns det även en specifik fördel. Ju tidigare kunderna blir klara med omsättningar och amorteringar, desto bättre blir möjligheterna att planera upplåningen och att därmed pressa räntorna i utlåningen. I längden blir det gynnsamt för alla, säger David.

Det var en hel del volatilitet i marknaden 2022. Vad kan vi förvänta oss av 2023?

– Det är ingen enkel fråga. Det finns rimliga skäl att hoppas på en stabilisering. Ledande centralbanker verkar närma sig slutet på faser av offensiva räntehöjningar. Inflationstakten ser ut att sänkas, eller vara på väg att sänkas, på flera håll. Men samtidigt finns betydande osäkerhetsfaktorer kvar: det ryska anfallskriget mot Ukraina, med allt vad det innebär, och en annalkande lågkonjunktur/recession.

Vart marknadsräntorna med de förutsättningarna kan vara på väg är inte lätt att säga – och särskilt inte i det korta perspektivet. Vi kan för vår del inte göra någon bättre bedömning än någon annan.

Vad vi däremot vet är att det, oberoende av marknadsläge, lönar sig att ha en strategisk planering och en tydlig struktur i sin skuldförvaltning. Om man – utifrån verksamhetsbehov, räntekänslighet och finanspolicy – skapar en genomtänkt balans mellan kostnad och risk har man god koll även när omvärlden stökar, säger David.

Vilket stöd finns att få?

– Vi är hela tiden tillgängliga och hjälper gärna till. Om man har specifika frågor kring låneprocessen och KI Finans vänder man sig vårt Team Utlåning. Om man vill ta ett lite större grepp om sin finansiella situation, och exempelvis diskutera upplägget på skuldportföljen, vänder man sig till sin finansrådgivare i vårt Team Rådgivning. Alla kontaktuppgifter finns på kommuninvest.se.

Dela