Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ingen förändring av upplåningsprognos

Efter en ny utvärdering och uppdaterad analys har Kommuninvest beslutat att upplåningsprognosen för 2024 ska hållas oförändrad.

Det innebär att det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) alltjämt förväntas uppgå till 130–150 miljarder kronor.

Upplåningen kommer, beroende på marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR.

För ytterligare information

Tobias Landström, bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51
e-post: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Victoria Preger, kommunikationschef, tel: 070-266 87 26
e-post:
victoria.preger@kommuninvest.se

Dela