Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 4,5 miljarder kronor i grön obligation

Kommuninvest lånade idag upp ytterligare 4,5 miljarder kronor i en grön obligation. Det var den andra gröna transaktionen i år. Obligationen är emitterad i SEK och förfaller 2031-06-18.

Orderboken omfattade 21 investerare, med bud på totalt över 4,7 miljarder kronor. Transaktionen prissattes 28 baspunkter över swapräntan.

Efter denna transaktion har Kommuninvest totalt över 75 miljarder kronor utestående i 11 gröna obligationer – varav 5 i SEK, 1 i USD och 5 i EUR.

– Våra gröna obligationer fortsätter att vara mycket efterfrågade. Vårt gröna obligationsprogram, som nu inkluderar fler än 600 beviljade gröna investeringsprojekt, spelar en viktig roll för den hållbara omställningen inom kommunsektorn, säger Marcus Waineby, Senior förvaltare på Kommuninvest.

Transaktionsdetaljer: Press Points

För ytterligare information

Marcus Waineby, Senior förvaltare, Upplåning, tel: +46 70 696 77 69, e-mail:

marcus.waineby@kommuninvest.se

Patrick Nimander, Ekonomi- och finanschef, tel: +46 10 470 88 31, e-mail:

patrick.nimander@kommuninvest.se

Tobias Landström, Tillförordnad chef Skuldförvaltning, tel: +46 70 586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Victoria Preger, Kommunikationschef, tel: +46 70 266 87 26, e-mail: victoria.preger@kommuninvest.se

Dela