Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Den kommunala låneskulden 2013

Rapporten Den kommunala låneskulden – 2013 är ett resultat av Kommuninvests löpande uppföljning av hur kommunsektorns totala låneskuld utvecklas över tid. Rapporten skiljer sig från andra analyser
av kommunsektorns skuldsättning dels genom att den analyserar låneskulden isolerat från övriga skulder och ansvarsförbindelser, dels genom att analysen görs utifrån ett koncernperspektiv, d.v.s. inklusive de kommunala verksamheter som bedrivs i bolagsform. Genom att inkludera bolagen, som ofta är verksamma inom kapitalintensiva verksamheter, såsom bostads- och energiförsörjning, blir sambandet mellan sektorns investeringar och låneskuld tydliggjort.

Ladda ner filen