Laddar Evenemang

Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Webbinarium: Hur ska vården styras efter pandemin?

Detaljer

Datum:
21 april
Tid:
14:00 - 15:15
Evenemang Kategori:

Coronapandemin har aktualiserat frågeställningar kring hälso- och sjukvårdens styrning som redan före utbrottet hade diskuterats en längre tid. Det finns indikationer på att det, med en mer ändamålsenlig styrning, borde gå att öka både effektiviteten och kvaliteten i sjukvårdssystemet.

Flera förbättringsområden har lyfts fram. Det handlar bl a om förstärkt kunskapsstöd, om digitalisering och utveckling av nya arbetsformer, om ett tydligare fokus på arbetsmiljö och kompetensförsörjning, om koordinering av långsiktigt hållbara investeringar samt om en successiv omställning till nära vård.

Ett viktigt bidrag är den SNS-rapport, ”Vården är värd en bättre styrning”, som Anders Anell presenterade i höstas. Där gör han en bred genomlysning av aktuella styrningsfrågor med fokus på både utmaningar och möjligheter till förbättringar.

När pandemin så småningom klingar ut talar mycket för att styrningsfrågorna bör ges hög prioritet. Vilka erfarenheter har vi fått med oss från pandemin? Vad behöver nu göras – på kort och lång sikt? Vem bör göra vad? Vilken roll bör staten ta? Hur bör ansvarsfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna se ut?

 

Anmäl dig här

 

Plats:

Digitalt webbinarium i Zoom

 

Panel:

Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Sofia Wallström, generaldirektör IVO, särskild utredare för utredningen om investeringar i hälso- och sjukvården

Gunilla Gunnarsson, läkare, ordförande för delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Nils-Eric Gustavsson, f d ekonomidirektör Region Västmanland, konsult

 

Arrangörer:

KEFU-Skåne (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) och Kommuninvests Forskningsberedning