Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi eftersträvar lägsta möjliga riskexponering

Syftet med vår riskhantering är att minimera – eller i bästa fall eliminera – de risker som uppstår i verksamheten. Den grundläggande principen är att villkoren för upplåning och utlåning ska vara likvärdiga. I enlighet med ägardirektiven bedriver Kommuninvest ingen egen trading. Det innebär att Kommuninvest aldrig tar några egna positioner i avkastningssyfte. För en fullständig beskrivning se kapitel om risk i årsredovisning.