Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Impact Reporting

Harmoniserat nordisk förhållningssätt till effektrapportering

Kommuninvest publicerar årligen en återrapportering avseende effekten av de investeringsprojekt som finansieras med gröna obligationer. Den första återrrapporteringen gjordes 2017.

I syfte att stödja en marknadsutveckling mot harmoniserade tillvägagångssätt för effektrapportering leder Kommuninvest sedan 2016 ett nordiskt samarbete  för nordiska offentliga emittenter av gröna obligationer. En harmonisering av effektrapporteringsprinciper gagnar både emittenter och investerare. En gemensam guide för effektrapportering lanserades 2017 och kom 2019 i en uppdaterad version. Kommuninvest åtar sig att rapportera i enlighet med riktlinjerna i denna guide.