Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiell expertis och kraftfulla analysverktyg

Vår målsättning är att bidra till en effektiv finansförvaltning för kunder som behöver mer än enbart konkurrenskraftiga lån. Därför erbjuder vi finansiell expertis, webbaserade analysverktyg och webbstöd som främjar en sund finansförvaltning. Kort beskrivning av dessa verktyg finner du nedan. Tjänsterna är kostnadsfria för våra kunder, med undantag för KI finans.

Digitala verktyg

KI Finans

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder och tillgångar samt likviditetsprognoser och planering av finansieringsbehov. Läs mer om KI Finans här.


KI Finans Bas

I basversionen av KI Finans visas Kommuninvestlån och tillhörande dokument samt marknadsräntor. Här visas alla lånedetaljer, betalkalender, låneavier, räntesättningar med mera. Det går även att prenumerera på notiser, så kallade påminnelser, som påminner om viktiga datum eller händelserI KI Finans Bas går det inte att boka andra banklån eller derivat. Det går inte heller att göra analyser, rapportering eller simulering. Läs mer här.


Infront Finance

För kunder som är i behov av mer omfattande informationsflöde, erbjuder vi marknadsinformation via Infront Finance.
Som kund hos oss kan du teckna ett avtal direkt med Infront, och hänvisa att du är kund hos Kommuninvest, för ett rabatterat pris.


Finanspolicy

Ger förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun, landsting/region och kommunala företag. Innehåller bland annat en beskrivning av riktlinjer för riskhantering samt val av normportföljer för kapital och räntebindning. Möjlig att ladda hem som Word-dokument.


Offertförfrågan och utvärdering

Erbjuder stöd vid låneupphandling på marknaden. Syftet är att hjälpa till vid utvärdering av lämnade offerter samt underlätta vid jämförelse av offererade alternativ.


Beslutsformuleringar

I detta verktyg framgår grundläggande juridiska förutsättningar och beskrivningar kring beslutsgången inom olika organ i den kommunala sektorn. Det finns exempel på beslutsformuleringar som underlättar att fatta beslut vid eventuell upplåning på marknaden.


Finansiell ordlista

Finansiella begrepp kan vara krångliga. Här listar vi de vanligaste begreppen kopplade till finansiering och skuldförvaltning.