Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utbildning: Registrera borgensavgifter i KI Finans

I KI Finans är det möjligt att registrera borgenåtaganden mellan en kommun och ett bolag. KI Finans kan även beräkna storleken på borgensavgiften, vilken blir synlig både för kommunen som en intäkt och för bolaget som en kostnad.

Kommuninvests personal går igenom funktionaliteten i KI Finans, därefter kommer använderna få tid och möjlighet att registrera borgensavgiften på egen hand i systemet. Personal från från Kommuninvest hjälper till och besvarar på frågor under hela tiden. Slutligen demostreras hur hur informationen om borgensavgiften kan erhållas i systemets rapportfunktion.

Max antal platser: 20 stycken. Vid behov publicerar vi fler utbildningstillfällen. Du som deltar kommer få ett mail både innan och efter utbildningen med ett par frågor som vi gärna ser att du besvarar. Det är för att våra utbildningar ska kunna bli ännu bättre i framtiden. Utbildningen sker digitalt och mer information att skickas ut.

Utbildningen är kostnadsfri.
Tid: kl. 10.00 – 11.30

Övergripande innehåll:

  • Registrera avgift direkt på ett lån (ej möjligt på lån från Kommuninvest).
  • Registrera en Garanti under skuldportfölj
  • Koppla lån till garantin
  • Få ut informationen i rapport

Förberedelse kund:

  • Kontrollera inloggningsmöjligheter.
  • Kontrollera behörigheter (behöver ha hantera för att kunna registrera).
  • Ta med underlag för hur borgen beräknas så vi kan registrera den.