Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans – Inspelade utbildningar och videoguider

Få bättre koll på KI Finans

Här erbjuder vi ett antal videoutbildningar med avstamp i ekonomifunktionens löpande uppdrag, med tips och instruktioner på vad KI Finans kan bistå med i dessa uppdrag. Om du vill ha mer specifik vägledning finns KI Finans videoguider. Dessa guider visar olika funktioner och tillvägaggångsätt för KI Finans Skuld, Likviditet & Investeringar samt den digitala låneprocessen.


Inspelade utbildningar i KI Finans

KI Finans – Översikt

 • Navigering, inställningar, logik och kopplingar
 • Struktur
 • Personlig startsida
 • Påminnelser
 • Dokument
 • Skuldportfölj
 • Kalender
 • Marknadsdata
 • Analys & Rapporter

Bokslut och uppföljning

 • Finansiella nyckeltal, hur man sammanställer och tar fram dessa inför periodslut.
 • Periodiska kostnader, hur man summerar och grupperar utifrån behov 
 • Finanspolicyn, periodisk avstämning och framtida utveckling
 • Finansiella risker, löpande uppföljning

Omsättning och Nyupplåning

 • Enkla övningar man kan göra inför låneomsättning/nyupplåning
 • Refinansieringsantaganden och Affärssimulering
 • Påverkan på finanspolicy, finansiella risker, skuldportfölj och nyckeltal.  
 • Alternativa vyer/inställningar avseende portföljfilter och egna rapporter

Budget

 • Räntor, tolkning och applicering av marknadsdata
 • Framtida antaganden gällande låneomsättningar
 • Framtida räntekostnader givet olika räntescenarios (räntebana, egen budgetränta, etc)
 • Framtida förändring av skuldportföljen, nyupplåning, amortering, förändrad snittlöptid, etc.
 • Scenarios, givet en förändring i skuldportföljen, och/eller räntemiljön – hur kan man simulera olika utfall
 • Nyckeltal och finanspolicy, hur påverkas dessa i olika scenarios

Likviditetsplanering

 • Översikt, logik och navigering
 • Tre första stegen för att komma igång. Bankkonto, Saldouppdatering samt Återkommande Flöden
 • Kopplingar till andra system: Banksaldon (per automatik), Finansiella flöden (från skuldportföljen i KI Finans)
 • Demo med kund som berätta och visar hur och varför de använder L&I och vad det ger dem i förhållande till arbetsinsatsen.
 • Fördjupning – import av refinansieringsantaganden och/eller simulerade affärer från KI Finans (valbart)
 • Fördjupning – import från reskontra om man vill ha precision på flöden i närtid (kommande 2-3 veckor)

I dessa utbildningsfilmer får du höra hur Caroline Karlsson från Oskarshamns kommun och Hans Kenttä från Haparanda kommun på ett praktiskt och konkret sätt använder Likviditet & Investeringar i sina respektive verksamheter. Detta har blivit ett värdefullt inslag på utbildningarna eftersom det tydligt visar hur verktyg och teori kan omsättas i praktiskt arbete.

Utbildning 1: Kundperspektiv Caroline Karlsson
Utbildning 2: Kundperspektiv Hans Kenttä, maj -23
Utbildning 3: Kundperspektiv Hans Kenttä, mars -24


KI Finans videoguider

KI Finans Skuld

Dessa videoguider hjälper dig att komma igång med eller utforska KI Finans Skuld, exempelvis applikationer (Analys/Rapporter, Marknadsdata, Kalender etc), inställningar (egna Filter, Påminnelser) och avancerad analys (Räntesimulering, Affärssimulering, Refinansieringsantaganden, Borgensavgifter med mera).

Likviditet & Investeringar

Dessa videoguider hjälper dig att komma igång och visar hur du konfigurerar och navigerar systemet. Du får se hur Bankkonto och Saldouppdatering konfigureras, hur du lägger till återkommande flöden, importerar från reskontra, för över simulerade finansiella flöden från KI Finans Skuld med mera. 

Digital låneprocess

Dessa videoguider visar låneprocessen i KI Finans. Här förklaras Prislistan, Offerter, Affärsavslut samt Signering – det vill säga allt du behöver förstå runt lånemarginaler och offerthantering. Videoguiderna visar även hur du gör affärsavslut och får lånehandlingarna signerade av rätt personer.