Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans videoguider

Videoguider ger dig bättre koll på KI Finans

KI Finans videoguider visar olika funktioner och tillvägaggångsätt
för KI Finans Skuld, Likviditet & Investeringar samt den digitala låneprocessen.

KI Finans Skuld

Dessa videoguider hjälper dig att komma igång med eller utforska KI Finans Skuld, exempelvis applikationer (Analys/Rapporter, Marknadsdata, Kalender etc), inställningar (egna Filter, Påminnelser) och avancerad analys (Räntesimulering, Affärssimulering, Refinansieringsantaganden, Borgensavgifter med mera).

Likviditet & Investeringar

Dessa videoguider hjälper dig att komma igång och visar hur du konfigurerar och navigerar systemet. Du får se hur Bankkonto och Saldouppdatering konfigureras, hur du lägger till återkommande flöden, importerar från reskontra, för över simulerade finansiella flöden från KI Finans Skuld med mera. 

Digital låneprocess

Dessa videoguider visar låneprocessen i KI Finans. Här förklaras Prislistan, Offerter, Affärsavslut samt Signering – det vill säga allt du behöver förstå runt lånemarginaler och offerthantering. Videoguiderna visar även hur du gör affärsavslut och får lånehandlingarna signerade av rätt personer. 

KI Finans Skuld

1. Startsida KI Finans 2:05
4. Dokument – Översikt & Uppladdning 2:40
7. Skuldportfölj – Överblick 2:16
10. Affär – Status & Ändra 0:53
13. Simulera affär – Inkludera i analys & rapport 2:51
16. Refinansieringsantagande – Tillämpa i analys 2:49
19. Avgifter – Garanti 1. Borgensman & Skapa Garanti (Borgen) 3:44
22. Avier – Skapa och Associera 4:10
2. Marknadsdata – Översikt 2:58
5. Rapporter – Översikt 3:08
8. Skapa filter – Personliga & Organisatoriska 2:58
11. Affär – Egenskaper & Betalschema 1:49
14. Simulera räntan – Parallellförskjutning eller stegvis årlig förändring 5:19
17. Support och självhjälp i KI Finans 1:17
20. Avgifter – Garanti 2 – Koppla avgift till garantin (Borgen) 4:26
23. Påminnelse & Mailnotis – Lägg till 2:09
3. Kalender – Översikt 2:34
6. Rapporter – Skapa ny. Variabler & Inställningar 7:25
9. Affär – Lägg till ny 2:29
12. Simulera affär – Skapa affär & Tilldela tagg 2:27
15. Refinansieringsantagande – Registrera 3:37
18. Avgifter – Avgift enskild affär 3:16
21. Avgifter – Garanti 3 – Länka lån till Garantin (Borgen) 2:23

Likviditet & Investeringar

1. Bankkonto – Lägg till ny 3:23
4. Flöden – Lägg till återkommande 3:05
7. Flöden – Reskontra, Import av fil 5:16
10. Prognostabell – Översikt 2:51
2. Banksaldo – Uppdatera manuellt 1:25
5. Flöden – Redigera återkommande 2:17
8. Flöden – Justera eller lägg till manuellt 1:02
11. Prognoslista – Översikt 1:46
3. Banksaldo – Automatisk uppdaterat saldo, bankkoppling 2:57
6. Flöden – Finansiella flöden från Skuldportföljen 3:14
9. Konsoliderad vy – Översikt 1:37

Den digitala låneprocessen

1. Prislista 3:18
4. Skicka avtal för signering 6:05
2. Offert 7:06
5. Demonstration av signering 8:06
3. Digitalt affärsavslut 13:10