Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommittén för Social Hållbarhet

För sociala satsningar som driver samhället framåt

En expertkommitté av specialister inom social hållbarhet

Så arbetar kommittén

Ansökningar om Lån för Social Hållbarhet hanteras av en expertkommitté. Den består av externa ledamöter oberoende av Kommuninvest. Ledamöterna är sakkunniga tjänstepersoner från Kommuninvests medlemmar samt andra relevanta organisationer i den offentliga sektorn och den akademiska världen.

Kommittén ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Minst tre av ledamöterna ska komma från medlemmarna. Utnämning och entledigande av kommittéledamöter är Kommuninvests ansvar. Ordförande är Aina Rundgren från Örebro kommun.

Kommittén träffas kvartalsvis. Till dess huvuduppgifter hör att granska och godkänna ansökningar, bistå medlemmarna med sakkunskap och rådgivning i det löpande arbetet samt granska och godkänna den löpande effektrapporteringen.

Kommitténs ledamöter

Lars Hultkrantz

Professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Sara Bjurström

Hållbarhetschef, Haninge

Tomas Bokström

Projektledare, ansvarig för Social & Health Impact Center RISE

Ingmar Ångman

Chef för Social välfärd, Region Örebro län

Rebecka Thilén

Folkhälsostrateg, Skövde kommun

Anton Berg

Utvecklingsledare social hållbarhet, Uppsala kommun

Anna Giotas Sandqvist

Direktör för Social Hållbarhet, Eskilstuna