Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Miljökommittén

För att öka takten i den gröna omställningen

En expertkommitté av klimatspecialister

Så arbetar kommittén

Ansökningar om gröna lån granskas och godkänns av en rådgivande kommitté med klimatspecialister från svenska kommuner och regioner. Kommittén har möten varannan månad. Utnämning och entledigande av kommittéledamöter är Kommuninvests ansvar.

Kommuninvests miljökommitté ska:

  • Granska och slutligen godkänna ansökningar om Gröna lån.
  • Fungera som rådgivande organ för Kommuninvest och Kommuninvests låntagare.
  • Granska och besluta om rapportering från låntagarna om Gröna lån.
  • Granska och godkänna den årliga investeringsrapporten, med konsekvensrapportering av Gröna lån.
  • Delta i den fortsatta utvecklingen av Kommuninvests ramverk om gröna obligationer.

Kommitténs ledamöter

Susanne Möller Arneborg

Strategisk samhällsplanerare,
Borås Stad

Andreas Hagnell

Handläggare/expert miljö och energi, SKR

Hanna Ryman

Hållbarhetsstrateg, Örebro kommun

Lisa Järner

Enhetschef Samordning för hållbarhet,
Mölndals stad

Charlotte Billgren

Hållbarhetschef, Tekniska verken

Hanna Leife

Hållbarhetsstrateg, Kommuninvest

Patrik Stenman

Finansrådgivare, Kommuninvest

Vill du veta mer om Gröna lån?

Kontakta oss!