Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nätverk för Social Hållbarhet

För sociala satsningar som driver samhället framåt

Kunskapsutbyte på ett dynamiskt område

Detta är ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring Lån för Social Hållbarhet, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet. Ambitionen är att aktivt följa utvecklingen på ett mycket dynamiskt område.

Inom nätverket erbjuds bl a nyhetsbrev, digitala frukostmöten, webbinarier/seminarier, workshops och utbildningar. Alla som är intresserade är varmt välkomna att gå med! Anmälan finns nedan.


Nyheter

2023-03-09: Ungdomsbrandkår ska värna ungas trygghet i Tanums kommun

Tanums kommun har påbörjat bygget av en ny utryckningsanläggning där både räddningstjänst och ambulans ska samlas. I samband med investeringen skapas en ungdomsbrandkår för att försöka komma till rätta med en problematik kring eldningsförsök och skadegörelse i skolmiljöer och på andra håll i samhället. För denna satsning har Tanums kommun nu beviljats ett Lån för Social Hållbarhet.


2022-10-05: Förskole- och skolsatsning i Hagby ska främja en livskraftig landsbygd i Kalmar kommun

I Hagby i Kalmar kommun har det gjorts en bred satsning på förskole- och skolverksamheten. En investering i en ny förskola samt en om- och tillbyggnad av skolan har kombinerats med insatser för att utveckla pedagogik och undervisning. Det övergripande syftet är att främja en livskraftig landsbygd genom att få fler barn och elever i Hagbys upptagningsområde att välja förskolan och skolan i samhället. För denna satsning har Kalmar kommun beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 80 miljoner kronor.  


2022-09-26. Ny förskola i Kramfors ska ge fler platser, höjd kvalitet och ökad likvärdighet

I Kramfors stad ska det byggas en stor och centralt placerad förskola där merparten av verksamheten samlas. Satsningen ske ge fler förskoleplatser, höjd kvalitet och ökade möjligheter att motverka segregation. Det ska i sin tur skapa ökad trygghet för barn, vårdnadshavare och personal. För detta har Kramfast AB, det kommunala bolag som ansvarar för bygget, beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 45 miljoner kronor.


2022-06-22. Storsatsning på förskolor och skolor i Ronneby ska ge minskad segregation och höjda kunskapsresultat

Kommittén för Social Hållbarhet sade vid sitt sammanträde i juni ja till ännu ett viktigt investeringsprojekt.

Ronneby kommun gör en omfattande satsning på sina förskolor och skolor. Syftet är att öka likvärdigheten, minska segregationen och höja kunskapsresultaten.

För finansieringen av satsningen beviljades Ronneby kommun ett Lån för Social Hållbarhet på 500 miljoner kronor.

Vid samma sammanträde beviljade kommittén ytterligare två lån. Det ena, på 68 miljoner kronor till en fortsatt samverksanssatsning mellan Norrköpings kommun och bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping AB, gäller ett investeringsprojekt för ökad tillgänglighet som ska förbättra tryggheten och folkhälsan i stadsdelen Klockaretorpet. Det andra, på 70 miljoner kronor till Tanums Bostäder, rör en socialt inriktad renovering som ska skapa trygghet och trivsel i bostadsområdet Höjden i Tanumshede.

I och med detta har Kommuninvest kommit upp i 14 beviljade Lån för Social Hållbarhet med en sammanlagt totalvolym på drygt 1,6 miljarder kronor.


2022-04-21. Innovativ satsning i Norrköping har gett positivt lyft för stadsdelen Klockaretorpet

Det har nu blivit klart med ännu ett Lån för Social Hållbarhet.

Norrköpings kommun och bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping AB har i en innovativ samverkanssatsning sett till att skapa liv och rörelse samt öka tryggheten i centrum av stadsdelen Klockaretorpet. Med ett kraftfullt helhetsgrepp har de vänt en negativ trend. Satsningen har bidragit till att stadsdelen strukits från polisens lista över utsatta områden.

Kommittén för Social Hållbarhet, som prövar dessa ansökningar, gav grönt ljus till ett lån på 103 miljoner kronor vid sitt senaste sammanträde. Därmed är Kommuninvest nu uppe i 11 beviljade Lån för Social Hållbarhet med en sammanlagt totalvolym på över 980 miljoner kronor.


2022-02-24. Lån för Social Hållbarhet – grönt ljus för tre nya ansökningar

Vid senaste mötet med Kommittén för Social Hållbarhet, den 9 februari, blev det grönt ljus för tre nya lån. 

Varbergs kommun

Nytt särskilt boende som ska ge stabilitet, trygghet och stimulans för demenssjuka samt bidra med specialistkompetens inom demenssjukdom till andra verksamheter i kommunen

174 miljoner kronor

Karlshamnsbostäder

Satsning där fysiska investeringar, för att höja standarden i boende och utemiljö, kombineras med bo-sociala insatser för minskad segregation och ökad jämlikhet

60 miljoner kronor

Kungälvsbostäder

Satsning på att genom skapandet av 20 nya lägenheter, i existerande bestånd, samt mottagnings- och introduktionsinsatser säkra en stabil boendesituation och ett positivt stöd för nyanlända familjer

31,5 miljoner kronor

Detta innebär att antalet beviljade lån nu är uppe i 10 och att den beviljade lånesumman uppgår till nästan 880 miljoner kronor.


Kvaliteten är en nyckel för att den hållbara finansieringen ska fungera

I en intervju i en unik specialrapport från NordSIP ger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, sin bild av möjligheter och utmaningar på marknaden för hållbara lån och obligationer. Christians övergripande slutsats, i en intervju som täcker in både det sociala och det gröna, är tydlig: På en snabbväxande marknad blir kvaliteten en nyckelfaktor för att den hållbara finansieringen långsiktigt ska fungera.

NordSIP (se sid 23): Securing Quality in A Time of Rapid Market Growth


Genomförda arrangemang

  • Webbinarium Finansforum 18 oktober 2022: ”Att investera i integration: Vilka är nycklarna till en framgångsrik satsning?”
  • Digitalt frukostmöte 24 mars 2022: ”Hur kan man räkna på effekter av sociala investeringar?
  • Digitalt frukostmöte 3 december 2021: ”Större enheter inom förskola och skola: Hur använder man storskalighet för att lösa sociala problem?”
  • Webbinarium Finansforum 20 oktober 2021: ”Sociala investeringar: Hur kan bostadsbolag lyfta utsatta lokalmiljöer?”
  • Digitalt frukostmöte 31 augusti 2021: ”Socialt hållbar renovering hur får man ekvationen att fungera?”

  • Digitalt frukostmöte 9 juni 2021: ”Socialt hållbar platsutveckling – hur gör man?”

  • Digitalt lanseringsevent 29 april 2021: ”Lån för Social Hållbarhet – en ’game changer’ i hållbarhetsarbetet?”

Anmäl dig till Nätverk för Social Hållbarhet

Ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring Lån för Social Hållbarhet, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet.