Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

En förening och ett bolag

Kommuninvest i Sverige AB ägs och styrs av medlemmarna genom Kommuninvest ekonomisk förening.

Vår organisation Vår vision

Forum för påverkan

Medlemssamråd och föreningsstämma

Medlemssamråden som hålls i början av året inför föreningsstämman är viktiga tillfällen för möten och diskussioner med medlemmarna. I april varje år hålls föreningsstämman. Då samlas medlemmarna i Kommuninvest för att besluta i viktiga frågor.

Medlemssamråd Föreningsstämman

Kapitalförstärkningen

Vi rustar för framtiden

Den senaste finanskrisen visade att bankerna hade otillräckliga riskbuffertar. Därför skärper EU reglerna. Det innebär att Kommuninvest och alla andra kreditinstitut måste öka sitt egna kapital. Tillsammans bygger nu medlemmarna ett starkare Kommuninvest för att leva upp till de krav som ställs från omvärlden.

Kommuninvests kapitalförstärkning

 

Utgångspunkten för Dialog är att lyfta fram Kommuninvests värderingar och övertygelse om nyttan av att svenska kommuner och landsting samarbetar inom finansieringsområdet.

Innehållet i Dialog ska tillgodose ägarnas och kundernas behov av kunskap, inspiration och utveckling inom området kommunal finansförvaltning. Dialog ska driva påverkan och debatt i ägarnas intresse.

Eftersom Kommuninvest finansierar välfärd vill tidningen även i ett vidare perspektiv beröra ämnen som kan bidra till sund ekonomisk hållbarhet.

Prenumerera på Dialog Mer om Dialog

Stadgar och avtal

Medlemsfrågor