Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Var med och påverka

Medlemssamråd

Föreningsstämman föregås av medlemssamråd som anordnas på ett flertal orter över hela Sverige. Medlemssamråden är en viktig kanal där föreningens representanter möter medlemmarna för information och samtal kring viktiga frågor för Kommuninvests framtid. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstemän i våra medlemskommuner och medlemslandsting. Medlemssamråden brukar genomföras i januari och februari. Till sidan för medlemssamråden

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. På stämman möts vi för att fatta beslut i de frågor som diskuterats under medlemssamråden – men även för att inspireras av föreläsare och umgås under festliga former.

Till sidan för stämman