Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stadgar och avtal

Solidarisk borgensförbindelse

Samtliga kommuner och landsting som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har undertecknat ett solidariskt borgensåtagande för Kommuninvests samtliga förpliktelser.

Borgensförbindelsen har följande lydelse:

”Till säkerhet för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB in­gått eller kommer att ingå går undertecknade landsting och kommuner solida­riskt i borgen såsom för egen skuld i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening.”

Stadgar Kommuninvest ekonomisk förening Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige ABRegressavtal  Garantiavtal