Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

10 i topp – investeringar

Kommuner med störst investeringsvolymer och investeringsnivåer 2018

Det är landets befolkningsmässigt största kommuner som återfinns i Tabell 3.

Investeringsvolymerna i absoluta tal följer, med några få undantag, kommunernas befolkningsstorlek. De fyra kommunerna med högst investeringsvolym är oförändrade sedan föregående år och endast en kommun faller ur tabellen och en tillkommer, Helsingborg respektive Lund. Av kommunerna i tabellen hade Borås högst investeringsnivå per invånare med 26 700 kr medan Malmö hade lägst investeringsnivå per invånare med 13 700 kr.

Tabell 4 som visar de kommuner som hade högst investeringsnivå per invånare förändras mycket från år till år. Det beror ofta på att en enskild större investering, som ibland genomförs under ett eller två kalenderår, får ett stort genomslag i en mindre eller medelstor kommun, vilket också framgår av variationen av investeringsnivån i miljoner kronor.

Gällivare och Kiruna återfinns högst upp i tabellen över kommuner med högst investeringar per invånare 2018. Båda kommunerna genomgår just nu stadsomvandlingar på grund av expansion av gruvbrytning. Skellefteå är den enda större kommunen som återfunnits i tabellen sedan 2014, delvis till följd av stora investeringar i energibolaget.

Tabell 3: Investeringsvolym och investeringsnivå per invånare

Kommun Investerings-volym i mnkr 2018 Investerings-nivå per invånare 2018 Investerings-volym i mnkr 2017 Investerings-nivå per invånare 2017
Stockholm 19 608 20 379 16 080 16 930
Göteborg 10 250 17 924 8 541 15 143
Malmö 4 655 13 719 4 075 12 214
Uppsala 3 851 17 103 3 370 15 324
Västerås 3 167 20 825 2 407 16 032
Borås 2 999 26 734 2 419 21 788
Linköping 2 831 17 580 2 406 15 178
Örebro 2 590 16 889 2 768 18 420
Lund 2 403 19 545 1 907 15 725
Norrköping 2 090 14 752 2 225 15 788

Källa: Kommuninvest

Tabell 4: Kommuner med högst investeringsnivå per invånare 2018

Kommun Investerings-nivå per invånare 2018 Kommentar
Gällivare 43 864 Stadsomvandlingen
Kiruna 33 142 Stadsomvandlingen
Boden 32 368 Bostads- och verksamhetsfastigheter, kraftvärmeverk och infrastruktur
Skellefteå 28 096 Elproduktion, VA och verksamhetsfastigheter
Lindesberg 26 753 Bostads- och verksamhetsfastigheter
Borås 26 734 Bostads- och verksamhetsfastigheter, kraftvärmeverk och VA
Trollhättan 25 490 Bostads- och verksamhetsfastigheter och VA
Hallsberg 23 756 Bostads- och verksamhetsfastigheter och VA
Enköping 23 482 Bostads- och verksamhetsfastigheter och VA
Härjedalen 22 792 Bostadsfastigheter, VA och energiproduktion

Källa: Kommuninvest