Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunkoncerner med högst låneskuld 2018

Kommunkoncerner med högst låneskuld 2018

I Tabell 7 och 8 återfinns de kommunkoncerner som hade den högsta nominella låneskulden respektive den högsta låneskulden per invånare. Det bör påpekas att jämförelserna ger en ofullständig bild av de finansiella förutsättningarna i de enskilda kommunerna eftersom skuldnivåerna inte ställs i förhållande till den enskilda kommunens resultat eller tillgångar. En hög skuldsättning indikerar vanligtvis betydande tillgångsvärden i bland annat fastigheter, bostäder och/eller energiproduktion. I praktiken innebär det att den kommun som har högst låneskuld per invånare i ett län även kan vara den kommun som har störst nettotillgångar per invånare och starkast kassaflöde.

Även om den totala skuldnivån är intressant i sig, så är i regel förändringen av skuldnivån en mer intressant indikator på den ekonomiska utvecklingen i en kommun. Kommuner som ökar sin skuldsättning snabbt under ett antal år är ofta inne i en period med förhöjda investeringsnivåer, medan en längre period av konstant eller sjunkande låneskuld indikerar en period av lägre investeringsnivåer och finansiell konsolidering.

Stockholms låneskuld ökade med 25 procent under 2018, vilket innebär att Stockholm nu har en högre låneskuld än Göteborg, som under de föregående åren haft den högsta låneskulden i nominella termer. Lund, som också fanns med på tabellen över kommuner med de högsta investeringarna, har under 2018 ökat sin låneskuld med 15 procent. Umeå är åter bland de 10 kommunkoncerner med högst låneskuld, medan både Helsingborg och Västerås inte längre finns med i tabellen.

Linköping och Kumla amorterar på sina låneskulder under 2018 men återfinns fortsatt i tabellen över kommuner med högst låneskuld per invånare. Även Berg amorterar på sin låneskuld och återfinns till följd av detta inte längre i tabellen. Mullsjö återfinns inte heller längre i tabellen trots att låneskulden ökat med 3 procent. Hammarö har under 2018 ökat sin låneskuld med 26 procent och finns nu med i tabellen. Strömstad uppvisar en högsta låneskulden per invånare, efter att ha ökat sin låneskuld med 18 procent under 2018.

Tabell 7: Kommuner med högst låneskuld 2018

Låneskuld 2018 mdkr Procentuell förändring 2018 Låneskuld 2017 mdkr (placering) Låneskuld 2016 mdkr (placering)
1 Stockholm 48,2 25% 38,7 (2) 36,6 (2)
2 Göteborg 42,3 3% 41(1) 38,7 (1)
3 Linköping 17,1 1% 16,9 (3) 16,5 (3)
4 Uppsala 16,4 6% 15,5 (4) 14,1 (5)
5 Örebro 15,8 8% 14,6 (5) 13,3 (4)
6 Malmö 12,7 1% 12,5 (6) 12 (6)
7 Norrköping 11,1 3% 10,9 (7) 9,4 (9)
8 Lund 10,1 15% 8,8 (12) 8,3 (13)
9 Jönköping 9,8 3% 9,5 (9) 9,5 (8)
10 Umeå 9,6 3% 9,4 (10) 8,7 (11)

Källa: Kommuninvest

Tabell 8: Kommuner med högst låneskuld per invånare 2018

Låneskuld per invånare tkr 2018 Procentuell förändring 2018 Låneskuld per invånare tkr 2017 (placering) Låneskuld per invånare tkr 2016 (placering)
1 Strömstad 112,4  18% 95,3 (5) 93,3 (5)
2 Trollhättan 110,2  9% 101,3 (3) 97,8 (3)
3 Linköping 106,3  -1% 106,8 (1) 106,2 (1)
4 Skellefteå 106,1  17% 90,9 (6) 82,5 (12)
5 Örebro 102,7  6% 97,1 (4) 90,8 (7)
6 Kumla 100,1  -3% 102,9 (2) 100,2 (2)
7 Nybro 92,7  7% 86,6 (10) 80,4 (18)
8 Gnesta 92,4  20% 77,1 (28) 76,6 (24)
9 Sundsvall 91,6  9% 84,3 (14) 82,1 (16)
10 Hammarö 90,9  26% 71,9 (41) 64,7 (53)

Källa: Kommuninvest