Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalbindning över tid

  • Den genomsnittliga kapitalbindningstiden har successivt ökat sedan första kvartalet 2017, den ökade något under föregående kvartal men minskade igen under detta kvartal. Vid utgången av andra kvartalet 2020 så var kapitalbindningen 2,82 år för sektorn som helhet.
  • 24 % av lånestocken förfaller inom 12 månader, vilket är samma andel som föregående kvartal.

Genomsnittlig kapitalbindning i år och andelen förfall inom 12 månader


Räntenivå över tid

Diagram: Linjediagram Räntenivå över tid exklusive och inklusive derivat

  • Genomsnittsräntan minskade med 2 baspunkt från 1,14 % till 1,12 % mellan första kvartalet 2020 och andra kvartalet 2020.

Trend och analys

Genomsnittsräntan för kommunsektorns låneskuld sjunker trots att marknadsräntorna vänt uppåt och ligger nu på den lägsta nivån under den studerade tidsperioden.

Räntenivå över tid

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
Exkl. derivat 0.58 0.57 0.52 0.4 0.47 0.47 0.45 0.46 0.6 0.61 0.58 0.6 0.67 0.65
Inkl. derivat 1.57 1.54 1.52 1.4 1.41 1.36 1.34 1.24 1.25 1.21 1.18 1.15 1.14 1.12