Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalbindning över tid

  • Den genomsnittliga kapitalbindningstiden minskade till 2,57 år i jämförelse med 2,59 år föregående kvartal. Ur ett längre tidsperspektiv har den genomsnittliga kapitalbindningen ökat
  • 26 procent av lånestocken förfaller inom 12 månader, vilket är en ökning med 1 procentenheter jämfört med föregående kvartal

Genomsnittlig kapitalbindning i år och andelen förfall inom 12 månader


Räntenivå över tid

Genomsnittsräntan ökade med 29 baspunkter från 1,89 procent till 2,18 procent jämfört med det föregående kvartalet

Trend och analys

Efter en längre period med en nedåtgående trend har genomsnittsräntan börjat stiga kraftigt över de senaste kvartalen.

Räntenivå över tid