Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalbindning över tid

  • Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ökade till 2,86 år i jämförelse 2,82 år föregående kvartal. Även ur ett längre tidsperspektiv har den genomsnittliga kapitalbindningen ökat.
  • 24 procent av lånestocken förfaller inom 12 månader, vilket är en minskning med 3 procentenhet jämfört med föregående kvartal.

Genomsnittlig kapitalbindning i år och andelen förfall inom 12 månader


Räntenivå över tid

Genomsnittsräntan minskade med 3 baspunkter från 0,93 procent till 0,90 procent mellan andra och tredje kvartalet 2021.

Trend och analys

Genomsnittsräntan fortsätter att sjunka och ligger nu på den lägsta nivån under den studerade tidsperioden.

Räntenivå över tid

Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Exkl. derivat 0.52 0.4 0.47 0.47 0.45 0.46 0.6 0.61 0.58 0.6 0.67 0.65 0.56 0.47 0.5 0.51 0.5
Inkl. derivat 1.52 1.4 1.41 1.36 1.34 1.24 1.25 1.21 1.18 1.15 1.14 1.12 1.06 0.98 0.94 0.93 0.9