Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalbindning över tid

  • Den genomsnittliga kapitalbindningstiden minskade till 2,54 år i jämförelse 2,64 år föregående kvartal. På två år har kapitalbindningen förkortats med 0,3 år.
  • 28 procent av lånestocken förfaller inom 12 månader, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Genomsnittlig kapitalbindning i år och andelen förfall inom 12 månader


Räntenivå över tid

Genomsnittsräntan ökade med 30 baspunkter från 1,28 procent till 1,58 procent jämfört med det föregående kvartalet. Sedan bottennoteringen fjärde kvartalet 2021 har genomsnittsräntan ökat med 77 baspunkter, d.v.s. nästan fördubblats.

Trend och analys

Genomsnittsräntan fortsätter att öka och ligger nu på den högsta nivån sedan 2015.

Räntenivå över tid