Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kapitalbindning över tid

  • Den genomsnittliga kapitalbindningstiden har successivt ökat sedan första kvartalet 2017, med några få avbrott. Vid utgången av första kvartalet 2021 var kapitalbindningen 2,88 år.
  • 25 procent av lånestocken förfaller inom 12 månader, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående kvartal.

Genomsnittlig kapitalbindning i år och andelen förfall inom 12 månader


Räntenivå över tid

Genomsnittsräntan minskade med 4 baspunkter från 0,98 procent till 0,94 procent mellan fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

Trend och analys

Genomsnittsräntan fortsätter att sjunka och ligger nu på den lägsta nivån under den studerade tidsperioden.

Räntenivå över tid

Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
Exkl. derivat 0.57 0.52 0.4 0.47 0.47 0.45 0.46 0.6 0.61 0.58 0.6 0.67 0.65 0.56 0.47 0.5
Inkl. derivat 1.54 1.52 1.4 1.41 1.36 1.34 1.24 1.25 1.21 1.18 1.15 1.14 1.12 1.06 0.98 0.94