Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Predicting economic sustainability of the municipalities in Sweden using microsimulations

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa en mikrosimuleringsmodell för att studera framtida ekonomiska och demografiska situationer för Sveriges kommuner. Mikrosimuleringsmodellen bygger på att individernas situation simuleras utifrån variabler som rör arbete, utbildning, familjesituation, migration och hälsosituation. Resultaten aggregeras på kommunnivå för att prognosticera efterfrågan på kommunala välfärdstjänster, skattebas och arbetskraftsutbud.

Stipendiater: Erling Häggström Lundevaller

Institution: Umeå universitet

Stipendiesumma: 530 000 kr

Ansökan: Predicting economic sustainability of the municipalities in Sweden using microsimulations

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar 7 projekt