Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Invandring som resurs i stagnerande kommuner

Projektbeskrivning

Många kommuner kämpar med minskande befolkning och svårigheter att finansiera de kommunala åtagandena. Samtidigt är flyktingtillströmningen till Sverige hög. Kommuner tar ett stort ansvar när det gäller att ta emot nyanlända flyktingar. Detta innebär ofta kostnader och andra påfrestningar på kort sikt, men kan på lång sikt vara en resurs om de invandrade ges — eller tar sig — möjligheter att bidra till sin egen och kommunens försörjning. Vårt projekt använder detaljerade longitudinella data för att identifiera förutsättningar på kommun-, hushåll- och individnivå som bäddar för lyckad integration på arbetsmarknaden bland invandrade. Fokus är på kommuner som har en negativ eller stagnerande befolkningstrend. En unik aspekt av vår studie är att vi tittar på egenskaper på bostadsområdesnivå och inte bara aggregerat på kommunnivå, vilket tillåter oss att särskilja detaljerade mönster som tidigare forskning inte haft möjlighet att göra. Forskarna är väl meriterade i segregationsforskning och arbetsmarknadsdynamik.

Stipendiater: Karl Wennberg och Åsa Bråmå

Institution: Institutet för analytisk sociologi

Stipendiesumma: 300 000 kr (2015) och 300 000 kr (2016)

Ansökan: Invandring som resurs i stagnerande kommuner

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar 6 projekt