Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning

Projektbeskrivning

Att upprätthålla god ekonomisk hushållning är en ständigt närvarande utmaning för offentliga organisationer. Tidigare forskning indikerar att de regler och processer som omgärdar framtagandet och implementeringen av budgeten påverkar förutsättningarna för budgetdisciplin. Syftet med detta projekt är att undersöka hur sådana regler och processer påverkar kommunernas uppfyllelse av sina egna finansiella mål, vilket är ett betydligt mer adekvat mått på god ekonomisk hushållning än de mått som använts i tidigare studier, samt budgetutfallet på förvaltningsnivå. Kommunernas finansiella mål och förvaltningarnas budgetutfall kommer att sammanställas utifrån en genomgång av årsredovisningar och budgetdokument. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och spridas till intressenter i kommunerna, t.ex. via SKR.

Stipendiater: Lina Maria Ellegård och Jens Dietrichson

Institution: Högskolan i Skövde

Stipendiesumma: 250 000 kr

Ansökan: Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar 6 projekt