Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hur påverkar boendesegregation utrikesfödda barns livschanser?

Projektbeskrivning

I detta projekt används unika individbaserade longitudinella data för att undersöka hur exponering för boendesegregation under uppväxtåren påverkar utrikesföddas förutsättningar på arbetsmarknaden, i skolan samt risken för kriminalitet. I projektet studeras samtliga svenska kommuner. Datamaterialet gör det möjligt att mäta exponering för boendesegregation i barn och ungdomsåren och sedan följa individerna upp till 19 år för att då observera deras betyg i grund- och gymnasieskolan samt deras sysselsättning och inkomster, samt eventuell lagföring.

Stipendiater: Hans Grönqvist och Per Olof Robling

Institution: Uppsala universitet

Stipendiesumma: 475 000 kr (2016) och 237 500 kr (2017)

Ansökan: Hur påverkar boendesegregation utrikesfödda barns livschanser?

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar 6 projekt