Hur påverkar boendesegregation utrikesfödda barns livschanser?

Projektbeskrivning

I detta projekt används unika individbaserade longitudinella data för att undersöka hur exponering för boendesegregation under uppväxtåren påverkar utrikesföddas förutsättningar på arbetsmarknaden, i skolan samt risken för kriminalitet. I projektet studeras samtliga svenska kommuner. Datamaterialet gör det möjligt att mäta exponering för boendesegregation i barn och ungdomsåren och sedan följa individerna upp till 19 år för att då observera deras betyg i grund- och gymnasieskolan samt deras sysselsättning och inkomster, samt eventuell lagföring.

Stipendiater: Hans Grönqvist och Per Olof Robling

Institution: Uppsala universitet

Stipendiesumma: 475 000 kr (2016) och 237 500 kr (2017)

Ansökan: Hur påverkar boendesegregation utrikesfödda barns livschanser?

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar 7 projekt