Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Urbaniseringens effekter för små och stora kommuner – en studie av hållbar utveckling

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att analysera urbaniseringens effekter ur de tre hållbarhetsdimensionerna. Med det avser vi att fördjupa kunskaperna om vilka ekonomiska, ekologiska och sociala effekter urbanisering har för kommuner vars befolkning växer respektive minskar. Denna ingång är intressant bland annat eftersom det finns inbyggda motsättningar mellan de tre dimensionerna. Syftet är vidare att analysera om kommunens storlek utgör ett hinder eller möjlighet när det gäller hanteringen av de problem, eller motsättningar, som uppstår mellan de olika hållbarhetsdimensionerna. Urbaniseringen ökar och är något som måste hanteras av kommunsektorn, därav projektets relevans.

Stipendiater: Sara Brorström och Anders Parment

Institution: Gothenburg Research Institute

Stipendiesumma: 200 000 kr (2015) och 200 000 kr (2016)

Ansökan: Urbaniseringens effekter för små och stora kommuner — en studie av hållbar utveckling

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar 6 projekt