Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna lån

Välj grön finansiering när ni investerar hållbart!

Ansök här Vad räknas som ett grönt projekt? Godkända projekt 

Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att ställa om samhället i en hållbar riktning.

Väljer ni Gröna lån för att finansiera hållbara investeringar kommer pengarna från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.

Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.

Så här enkelt är det att låna grönt

Ansök digitalt

Ansökan görs för ett helt projekt och innehåller enbart de nödvändigaste uppgifterna. Det viktigaste i ansökan är att beskriva projektets miljönytta.

Exempelansökningar:
Kunskapsskolan
Bostaden 4
Blåstens vindkraftverk
Reningsverket Klara

Ansökan godkänns

Projekten bedöms och godkänns av vår miljökommitté med miljöexperter från kommuner, landsting/regioner och SKL.

Koppla lån

Till det godkända projektet kan ni koppla både befintliga och nya lån. Dessa lån märks som gröna.

Återrapportera

En gång per år ska projektet återrapporteras. Ni får en länk med alla uppgifter som låg till grund för projektet. Har något ändrats så uppdaterar ni detta och väljer sedan att skicka in.

Fördelar med att låna grönt genom Kommuninvest

Ni får:

 • Mycket enkel ansökningsprocess och återrapportering.
 • Färdigt ramverk.
 • Vi sköter all administration, som att sammanställa och återrapportera alla projekt till investerare.
 • Publicitet i samband med att era projekt godkänns, när vi emitterar gröna obligationer och när vi publicerar investerarrapport.
 • Information om ert projekt på vår hemsida.
 • Bättre pris på lån med löptid över tre år.

Ni slipper:

 • Sätta upp eget ramverk.
 • Kostnad och administration för att få ramverket granskat och godkänt av extern part, exempelvis Cicero.
 • Beräkna miljönyttan för projekten.
 • Skriva investerarrapport.
 • Kostnad och administration för att emittera egna obligationer.

Intresseanmälan – jag vill veta mer om gröna lån

Dokument

Ansök om Gröna lån senast

Kommuninvests Miljökommitté

En rådgivande kommitté som bildats för att utveckla konceptet samt granska och godkänna låneansökningar