Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

I Umeå finns ett av de nordligaste passivhusen i världen

Projektbeskrivning

Hedlunda förskola är Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Det innebär att huset är mycket energisnålt, med tjocka välisolerade väggar, stora fönster som är väderstrecksmässigt optimalt placerade för ljus- och värmeinsläpp och ett ventilationssystem som känner av när någon är i rummet. Allt material är så giftfritt som möjligt. Hedlunda förskola har en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR). Byggnaden är certifierad enligt BREEAM (ett miljöcertifieringssystem som utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan) till nivå ”good”. Investeringen avser förutom Hedlunda förskola även fyra andra nybyggda skolor/förskolor. Dessa byggnader har en energiförbrukning som är 30–50 procent mindre än BBR:s krav.

Låntagare: Umeå kommun

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Förskolor och skolor

Lånebelopp: 300 000 000 kr

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt