Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ålkilsbacken är Örebro läns första Svanenmärkta kvarter

Projektbeskrivning

Ålkilsbacken i Lindesberg förväntas bli Örebro läns första Svanenmärkta kvarter innehållande 70 hyresrätter. Moderna Hus är ett Svanenmärkt koncept som omfattas av höga krav på inomhusmiljö, sunda material samt låg energiförbrukning. Detta följs upp under hela byggprocessen. Det är även högsta krav på hantering av restprodukter och fordon som används under byggtiden. Allt för att minska på klimatpåverkan. Färdigställt skall byggnadens energiförbrukning uppgå till 61 kWh/Kvm/år vilket är under gällande Svanenkrav. Bidragande orsaker till den låga energiförbrukningen är välisolerad stomme, hög energiklass på fönster samt hög återvinningsgrad på ventilation som överförs till värmepump.

Låntagare: Fastigheter i Linde AB

Medlem: Lindesbergs kommun

Investeringen avser: 70 hyresrätter

Lånebelopp: 104 000 000

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt