Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avloppsrening i Lysekil: Tre blir ett

Projektbeskrivning

Det kommunala VA-bolaget Leva i Lysekil ansvarar för VA-försörjningen i Lysekils kommun och har tre avloppsreningsverk – på Skaftö, i Brastad och i Lysekil. Leva planerar att avveckla de mindre reningsverken på Skaftö och i Brastad och överföra allt avloppsvatten till det större Långeviksverket i Lysekil eftersom det sparar resurser att koncentrera avloppsreningen till en anläggning. Långeviksverket uppgraderas just nu och i samband med det ökas även kapaciteten för att möta det framtida behovet. Ombyggnationen innebär att de gamla uttjänta och ineffektiva biobäddarna från sjuttiotalet byggs ut och ersätts med ett modernare biologiskt reningssteg bestående av en rörlig biofilmsprocess i bassängvolymer med bärare. Den nya reningsanläggningen blir så mycket effektivare att den bergrumsvolym som förr endast hanterade Lysekils utsläpp nu kommer att kunna hantera hela den framtida avloppsmängden. Att uppgradera det biologiska reningssteget på Långeviksverket gör alltså att allt avloppsvatten i hela kommunen kan tas omhand på samma plats.

 

Utsläppspunkten utanför Lysekil ligger dessutom så nära öppet hav man kan komma och är kanske en av de bästa i Sverige. Det blir en stor vinst för vattenmiljön att allt utsläpp av renat avloppsvatten kommer direkt hit i stället för att släppas i fjordarna vid Skaftö och Brastad. Långeviksverket har dessutom kväverening till skillnad från de två mindre reningsverken. Allt kommunalt avloppsvatten i kommunen kommer därför genomgå kväverening innan utsläpp till havet. Sammantaget innebär ombyggnationen av Långeviksverket och överföringen av allt avloppsvatten hit en stor vinst för miljön.

Låntagare: Leva vatten AB

Medlem: Lysekils kommun

Investeringen avser: Avloppsrening

Lånebelopp: 100 000 000 SEK

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt