Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Avloppsreningsprojekt Fränsta

Projektbeskrivning

I projektet ingår nybyggnation av ett avloppsreningsverk i Fränsta. Verket planeras att vara i drift i december 2022.

 

I projektet ingår även två överföringsledningar vilket innebär att avloppsreningsverket i Ljungaverk och biodammarna i Östby och Komsta kommer att kunna läggas ned då avloppsvattnet istället kommer att pumpas till det nya verket i Fränsta.

 

Vinsterna med detta projekt är många – effektivare rening ger mindre utsläpp, bättre arbetsmiljö för våra anställda samt att drift och underhåll underlättas och effektiviseras då tre mindre anläggningar ersätts med en större och modernare.

Låntagare: Ånge kommun

Medlem: Ånge kommun

Investeringen avser: Vatten- och avloppsanläggning

Lånebelopp: 75 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt