Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

En av landets största solcellsparker ligger i Varberg kommun

Projektbeskrivning

Varberg Energi byggde år 2016 en av landets största solcellsparker – Solsidan. På en sex hektar stor yta, vilket motsvarar nästan tio fotbollsplaner, finns 9 300 paneler som producerar runt 3 GWh el per år.

Anläggningen ligger bredvid en vindkraftspark och längs med E20 som trafikeras av cirka 44 000 fordon per dygn. En tanke med placeringen är att öka medvetenheten om solkraftens förtjänster. Marken arrenderas av Munkagårdsskolan (Region Halland) och gräsklippningen sköts av inlånade får. När anläggningen är tekniskt uttjänt beräknas området att enkelt kunna återställas och användas som lantbruksmark på nytt.

Låntagare: Varberg Energi

Medlem: Varbergs kommun

Investeringen avser: Solenergi

Lånebelopp: 15 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt