Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Energieffektivisering av kommunala byggnader och bostäder

Projektbeskrivning

Målet med energibesparingsprojektet ”EPC” är att erbjuda en förbättrad inomhusmiljö för medarbetare, elever, boende och andra som vistas i kommunens lokaler, samtidigt som energi- och driftskostnaderna blir lägre. Investeringen finansieras med de besparingar i driftskostnader som åtgärden innebär.

Effektiviseringsåtgärderna omfattar bland annat belysning, ventilation, styrning och reglering samt i viss mån tilläggsisolering av fastigheter. Projektet är ett viktigt steg på vägen för att uppnå framtida energi- och klimatmål och bättre kunna efterleva de krav som myndigheter ställer.

Det kommunala bolaget Nordanstigs Bostäder AB ingår också i projektet som ska vara genomfört 2023.

Låntagare: Nordanstigs kommun

Medlem: Nordanstigs kommun

Investeringen avser: Byggnader och bostäder

Lånebelopp: 88 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt