Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Energieffektivseringsmål nås med Nya Älvdalsskolan

Projektbeskrivning

Nya Älvdalsskolan nybyggs och ersätter en äldre energikrävande och ytineffektiv skola från 50-talet. Allt material i byggnaden redovisas i Sunda Hus. Ett energimål har satts i projektet på 70 kWh/m²/år. Beräkningen visar att Älvdalsskolan kommer att få en energianvändning för fastigheten på cirka 56 kWh/m² under givna förutsättningar och att målet i så fall kommer nås.

Låntagare: Norra Dalarnas lokaler AB

Medlem: Älvdalens kommun

Investeringen avser: Skola

Lånebelopp: 220 000 000 kr

Projektkategori: Gröna byggnader

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt