Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Energirenoveringar ger minskad energianvändning på minst 37 procent

Projektbeskrivning

Umeås kommunala fastighetsbolag, Bostaden, har energirenoverat ett flertal äldre fastigheter med en minskad energianvändning på minst 37 procent. Bland annat har stora satsningar och lärdomar gjorts inom ramen för det framgångsrika pilotprojektet Hållbara Ålidhem. Förutom energieffektivisering av fastigheterna har även 2 650 m2 solceller installerats på tak och på balkongskydd, det är en av Sveriges största anläggningar som beräknas producera cirka 350 000 kWh per år. Projektet har utvärderats grundligt av Umeå universitet och är delfinansierat av Delegationen för hållbara städer.

Låntagare: Umeå kommun

Medlem: Umeå kommun

Investeringen avser: Energirenoveringar i flerbostadshus

Lånebelopp: 276 000 000

Projektkategorier: Gröna byggnader, Energieffektivisering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt