Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Eskilstuna tar steg mot att vara klimatneutralt

Projektbeskrivning

Eskilstuna kommuns mål är att 50 procent av kommunkoncernens elförbrukning från år 2020 ska täckas av vindproducerad el (37 Gwh). Investeringen i fyra nya vindkraftverk ger ett viktigt bidrag, dessutom kan kommunen uppnå hälften av den koldioxidreduktion som behövs för att nå målet att vara klimatneutral år 2020.

Låntagare: Eskilstuna kommun

Medlem: Eskilstuna kommun

Investeringen avser: Vindkraft

Lånebelopp: 165 000 000 kr

Projektkategori: Förnyelsebar energi

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt