Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fåraberget

Projektbeskrivning

Byggnationerna för den nya VA infrastrukturen på Fåraberget i Falköpings kommun ska främja den klimatanpassning som krävs för dricksvatten – spillvatten och dagvattenledningar för det nya bostadsområdet som utvecklas på Fåraberget. Systemet utformas med självfallsledningar och dagvattenhantering som säkrar hanteringen för vårt framtida klimat.

Låntagare: Falköpings kommun

Medlem: Falköpings kommun

Investeringen avser: VA infrastruktur

Lånebelopp: 25 000 000 kr

Projektkategori: Vattenhantering

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt